Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές-Πυροσβεστική-Λιμενικό-ΤΕΦΑΑ

Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές-Πυροσβεστική-Λιμενικό-ΤΕΦΑΑ

Η σωστή προετοιμασία υπό τις οδηγίες των κατάλληλων προπονητών είναι το κλειδί της επιτυχίας προκειμένου οι υποψήφιοι-ες να πετύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων για την είσοδο τους στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και ΤΕΦΑΑ.

Η εισαγωγή των μαθητών στις στρατιωτικές σχολές γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών-γυναικών. Για την εισαγωγή τους, οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, με κατώτερα βαθμολογικά όρια, τα οποία οφείλουν να ξεπεράσουν. Συνεπώς, η κατάλληλη αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων στην Α', Β' και Γ' Λυκείου αυξάνει το ποσοστό της επιτυχίας τους για την εισαγωγή τους στις Σχολές. Το ιδανικό πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας διαρκεί από 1 έως 2 έτη.

Εμείς ως Σύλλογος, με 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο του Στίβου, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την καθοδήγηση των υποψηφίων στην πορεία της επιτυχίας, την οποία εγγυάται το άριστο προπονητικό μας πρόγραμμα.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

Τα όρια εισαγωγής για τα αγωνίσματα είναι κοινά για άντρες – γυναίκες.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Όπλα και Σώματα), ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Αθλητικές Εξετάσεις

Εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί και κατάλληλοι από τις υγειονομικές επιτροπές και περάσουν με επιτυχία τις ψυχομετρικές εξετάσεις στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

Όλες οι αθλητικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους διεξάγονται σε μία ημέρα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξαρτήτως φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΣΣΕ/’Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ

ΣΜΥ/’Οπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,

ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ,ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ

1.

Δρόμος 100μ.

       16’’

           17’’

2.

Δρόμος 1000μ.

    4’ και 20’’

      4’ και 30’’

3.

‘Αλμα σε ύψος με φόρα

    1,05μ.

        1,00μ.

4.

‘Αλμα σε μήκος με φόρα

     3,60μ.

        3,60μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7.275χλγ.)

Μέσος όρος ρίψης με το

δεξί και το αριστερό χέρι

     4,50μ.

          4,40μ.

6.

Κολύμβηση ελεύθερο 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ

           2’

              2’

Για τους δρόμους και την κολύμβηση οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας προσπάθειας.

Για τα άλματα και τις ρίψεις οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα τριών προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

ΤΕΦΑΑ: 

Οι υποψήφιοι για όλα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) εκτός από τις εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, ενώ πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι οι εξής:

Αθλητικές Δοκιμασίες Ανδρών

Δρόμος 400μ.
Άλμα σε μήκος
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6κ.)
Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο)

Αθλητικές Δοκιμασίες Γυναικών

Δρόμος 200μ.
Άλμα σε μήκος
Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4κ.)
Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο)

Στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης ο εξεταζόμενος έχει δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων μετατρέπονται σε μόρια. Αυτά τα μόρια προστίθενται στα συνολικά μόρια εισαγωγής, που έχουν συγκεντρωθεί από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτή η πρόσθεση γίνεται μόνο για τις σχολές των ΤΕΦΑΑ, ενώ οι υπόλοιπες σχολές επηρεάζονται μόνο από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.
  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:

Λιμενικό: Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αστυνομία: Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
 
Πυροσβεστική: Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

  ΑΝΔΡΕΣ/         ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

1.

Δρόμος 100μ.

       16’’

2.

Δρόμος 1000μ.

    4’ και 20’’

3.

‘Αλμα σε ύψος με φόρα

    1,05μ.

4.

‘Αλμα σε μήκος με φόρα

     3,60μ.

5.

Ρίψη σφαίρας (7.275χλγ.)

Μέσος όρος ρίψης με το

δεξί και το αριστερό χέρι

     4,50μ.

Για τους δρόμους οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας προσπάθειας.

Για τα άλματα και τις ρίψεις οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα τριών προσπαθειών.

Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Από φέτος για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού δεν απαιτείται εξέταση στην κολύμβηση στις ΠΚΕ. Παρόλα αυτά, οι επιτυχόντες πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση καθώς μετά την κατάταξη τους και εντός 10 ημερών εξετάζονται με μέριμνα της οικείας σχολής. Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών, με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο, εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 16:00-17:30 και Σάββατο πρωί 08:30-10:00 από έμπειρη προπονήτρια και πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδος με ειδικότητα στα αθλήματα του στίβου, πολυετή πείρα και πολλές επιτυχίες  στο ενεργητικό της.

Παράλληλα, ο σύλλογος παρέχει στους μαθητές δωρεάν πρόγραμμα διατροφής και προγράμματα ενδυνάμωσης. 

Υπεύθυνη ΠροπονήτριαΛιβέρη Αθηνά

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6936872343

Για εγγραφή στο τμήμα του συλλόγου μας για Αθλητική Προετοιμασία για Σχολές, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα του στίβου, με σχετική σημείωση στα σχόλια.